obowiązki wychowawcy grupy pełnią:


1. p. Agnieszka Idzik – nauczyciel kontraktowy

2. p. Aleksandra Bryks - nauczyciel kontraktowy
a nauczycielem języka angielskiego jest p. Monika Śleziak – nauczyciel kontraktowy