obowiązki wychowawcy pełnią

1. p. Zofia Łuczka-Gruchała - nauczyciel dyplomowany
2. p. Monika Żukowska – nauczyciel kontraktowy
a nauczycielem języka angielskiego jest p. Monika Śleziak – nauczyciel kontraktowy
nauczyciel religii – p. Katarzyna Michalska – nauczyciel kontraktowy