obowiązki wychowawcy pełnią:
1.p. Monika Śleziak – nauczyciel kontraktowy
2.p. Bożena Zaremba – nauczyciel dyplomowany
a nauczycielem języka angielskiego jest p. Monika Śleziak – nauczyciel kontraktowy
nauczyciel religii – p. Katarzyna Michalska – nauczyciel stażysta