Celem głównym programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w
zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich opiekunów w przedszkolach oraz
– Nabywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej.
- Wyrabianie umiejętności szczotkowania zębów.
- Ukazanie zależności pomiędzy odżywianiem, a stanem uzębienia.
- Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Uświadomienie znaczenia
doboru właściwej szczotki i pasty do zębów oraz odpowiedniej diety.