Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z
przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż
można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki
małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu),
koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako
efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu 
Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.