Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie reguluje   Uchwała Nr XLVI/674/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 oraz Zarządzenie Nr 129/456/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 sierpnia 2019 r.