Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Włączenie nauki programowania do edukacji przedszkolnej i szkolnej pozwoli na lepsze nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Naukę programowania można rozpocząć już od najmłodszych lat, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania. Ale zanim dzieci będą rozwiązywały problemy z wykorzystaniem komputera, warto, aby nauczyły się robić to również bez niego.


W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szczególnie ważne są działania praktyczne, poprzez które dzieci nabywają nową wiedzę i kompetencje. Szczególnie ważnym aspektem jest umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, które są o wiele ważniejsze niż sama składnia języka programowania. Nauczyciel powinien wiedzieć, że dzieci nie należy uczyć przy pomocy słów, obszernego opowiadania i wyjaśniania, lecz poprzez praktyczne działanie. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, jego twórcza aktywność, możliwość dokonywania wyborów. Własna aktywność oraz bezpośrednie doświadczenia rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności