Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka

w Koszalinie

Rekrutacja do przedszkola

       

Szanowni Państwo, informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 15:00. Będą one dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. Możliwość zalogowania zostanie włączona w chwili ogłoszenia wyników naboru.Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do jednostki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzić wolę można na dwa sposoby:

elektronicznie: po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata – rodzice posiadający profil zaufany ePUAP lub bankowości elektronicznej będą mieli możliwość potwierdzenia woli bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru;

osobiście: poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko. Wniosek zawarty jest w zakładce Rekrutacja.

Czynności te należy bezwzględnie uczynić do  godz. 15:00 w dniu 7 czerwca 2021 r.  W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania kandydata do wybranego przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

Prezydent Miasta Koszalina zarządzeniem nr 371/1279/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Szcegółowy harmonogram znajduje się na stronir internetowej:

https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-miejskich-na-rok-szkolny-2021-2022.416.html

Po skompletowaniu dokumentów przez rodziców/opiekunów należy przekazać wniosek wraz załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru. Istnieją dwie możliwości ich złożenia:

-za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-mailowej na adres:  p10.nabory@eduportal.koszalin.pl  

-w formie papierowej do skrzynki na listy bezpośrednio w przedszkolu, która jest umieszczona na bramce wejściowej do placówki .

Preferowaną formą przekazania dokumentów jest forma papierowa.

Kontakt w sprawie rekrutacji codziennie w godzinach 10,00-13,00.

Powrót do góry