Założenia Projektu
1. Cele ogólne
Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako
sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego
człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec
osób z niepełnosprawnością.

2. Cele szczegółowe
 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się
bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy