SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

- Przewodnicząca Rady Rodziców- Aneta Wiącek

- Z-ca przewodniczącej  Rady Rodziców-  Edyta Pawlak

-Sekretarz – Katarzyna Jastrzębska

-Skarbnik- Barbara Krzyża

Konto Bankowe Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 10 w Koszalinie

 

PKO BP I/O Koszalin

76102027910000710200088419

 

Składka w roku szkolnym 2021/2022 to 40 zł płatna do 15 dnia miesiąca

 

Chcielibyśmy wesprzeć wartościowe inicjatywy związane z realizacją ciekawych projektów, imprez, wycieczek, doposażenia bazy dydaktycznej. Wierzymy, że nasze przedszkole możemy wspólnie uczynić miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i inspirującym dla nauczycieli i dzieci.

 

Każda, nawet symboliczna pomoc będzie mile widziana, bo jak Państwo wiedzą doskonale „Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”.

 

Istnieje również możliwość przekazania darowizny od firm, instytucji czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli widzą Państwo szansę na znalezienie sponsora – prosimy o pomoc.

Dziękujemy na zrozumienie i liczymy na hojność.