obowiązki wychowawcy pełnią:
1. p. Hanna Lica – nauczyciel mianowany
2. p. Magdalena Chechlińska  – nauczyciel dyplomowany
a nauczycielem języka angielskiego jest p. Hanna Lica – nauczyciel mianowany

nauczycielem wspomagającym jest p. Beata Rodowicz - nauczyciel dyplomowany
nauczyciel religii – p. Katarzyna Michalska – nauczyciel stażysta