obowiązki wychowawcy pełnią:
1.p. Sylwia Borowik – nauczyciel kontraktowy
2. p. Bożena Zaremba– nauczyciel dyplomowany
a nauczycielem języka angielskiego jest p. Monika Śleziak – nauczyciel kontraktowy