Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka

w Koszalinie

Nasze osiągnięcia

CERTYFIKAT FREBLOWSKIEGO PRZEDSZKOLA
Drodzy Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele naszego przedszkola informujemy, że nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Freblowskiego Przedszkola 🙂
Każda grupa w Przedszkolu nr 10 zaopatrzona jest w „Dary Froebla”, czyli materiał dydaktyczny w postaci wełnianych piłeczek , oraz zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców graniastosłupów, a także mozaiki, pierścienie, patyczki , punkty umieszczone w drewnianych pudełkach, które opracował i wykonał F. Froebel, aby zabawa dzieci odbywała się przy użyciu kształcących zabawek. Nauczyciele łączą zabawy „Darami Froebla” z darami natury, czyli materiałem dydaktycznym dostarczanym przez przyrodę. Wykorzystanie „Darów Froebla” w codziennej pracy z grupą przynosi wiele korzyści dzieciom. Dary umożliwiają podopiecznym ćwiczenie wszystkich zmysłów, rozwijanie umiejętności językowych, sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pobudzają wyobraźnię i myślenie twórcze. Z łatwością wprowadzają dzieci w świat pojęć matematycznych. Nauczyciele zwracają szczególna uwagę na skupienie dzieci podczas pracy z darami oraz ich wyciszenie. Praca z „Darami Froebla” uczy dzieci odpowiedzialności i szacunku do powierzonych im przedmiotów.
Zgodnie z założeniami pedagogiki froeblowskiej zajęcia kierowane odbywają się w dwóch formach: spotkania w porannym kole oraz praca w grupach zabawowo-zadaniowych czyli kącikach. W związku z tym, we wszystkich salach przedszkolnych w przedszkolu im Misia Uszatka w Koszalinie, nauczycielki wspólnie z dziećmi zorganizowały kąciki darów, kąciki twórcze, kąciki badawcze oraz kąciki gospodarcze, w których zostały zgromadzone różnorodne materiały i akcesoria umożliwiające dzieciom podejmowanie samodzielnej aktywności. Nauczycielki zwracają szczególną uwagę na korzyści jakie dzieci osiągają pracując w zespołach zadaniowych. Praca w „kącikach” rozwija u dzieci kompetencje społeczne, umiejętność komunikacji oraz współpracy. To wspólny sukces dzieci, pracowników i rodziców. Gratulujemy:)

Miło jest poinformować, że nasza placówka otrzymała Certyfikat Zielona Flaga w ramach międzynarodowego programu Eco-Schools w edycji 2016/2017.

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej (www.fdee.org ).

Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w grupie, następnie obejmuje przedszkole i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich placówek.

Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by przedszkola podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w przedszkolu, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel przedszkolny i władze lokalne.

 

Międzynarodowa strona internetowa programu – www.ecoschools.global

Strona internetowa Fundacji dla Edukacji Ekologicznej – www.fdee.org

certyfikat-zielonej-flagi435-2017-es_przedszkole-nr-10-im-misia-uszatka-w-koszalinie

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły) i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Nasze przedszkole przystąpiło do programu w 2016 r.

Miło jest Państwa poinformować, że Przedszkole Nr 10 im. Misia Uszatka w 2016 roku otrzymało Koszalińskiego Lidera Edukacji, przyznawanego przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Certyfikaty:

 1. Certyfikat Optymistyczne Przedszkole 2006
 2. Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole 2003
 3. Certyfikat Optymistyczna Strefa Oświatowa 2009
 4. Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa 2005
 5. Certyfikat Bezpieczeństwa VII edycji 2010/2011
 6. Certyfikat rekordu Polski za największy album Koszalin moje miasto 2005
 7. Certyfikat Edukacja Przeciwpożarowa 2007-2018
 8. Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury 2010-2013
 9. Certyfikat Wielki Bal Księżniczek 2010
 10. Certyfikat Klubu Smoka Spondylusia Zdrowa Nóżka 2010
 11. Certyfikat bezpieczeństwa miejskiego przedszkolnego programu Bezpieczeństwo dzieci na drogach 2009-2012
 12. Certyfikat Bezpieczne wakacje 2011,2012,2019
 13. Certyfikat Akademii Misia Haribo 2012
 14. Certyfikat Bezpieczne Przedszkole- zdrowie oraz aktywność najmłodszych 2011/2012
 15. Certyfikat Bezpieczne Przedszkole- bezpieczeństwo oraz aktywność najmłodszych 2012
 16. Certyfikat Bezpieczny Przedszkolak 2012
 17. Certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka 2013/2014
 18. Certyfikat Szlachetna Paczka 2015-2016
 19. Certyfikat Sieć Uczących się przedszkola Supeł 2015-2016
 20. Certyfikat Bezpieczne Wakacje 2015
 21. Certyfikat udziału przedszkola w XI edycji Ogólnomiejskiego Przedszkolnego Programu Bezpieczeństwa Dzieci na Drogach 2015
 22. Certyfikat społecznie zaangażowanej placówki za udział w roku szkolnym 2015/2016 w ogólnopolskiej akcji Mali uczniowie idą do szkoły zorganizowanej przez UNICEF 2016
 23. Certyfikat Programu Optymistyczne Przedszkole 2016
 24. Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu w IX edycji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury 2016/2017
 25. Certyfikat Przedszkole Liderów 2016/2017
 26. Certyfikat Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej 2017
 27. Certyfikat Społecznie zaangażowanej placówki za udział w IV edycji ogólnopolskiej kampanii Wszystkie kolory świata UNICEF 2017
 28. Certyfikat Sprintem do Maratonu za udział w ogólnopolskim maratonie przedszkolaków 2017
 29. Certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie Wędrująca książka 2017
 30. Certyfikat „Chronimy dzieci” 2017
 31. Certyfikat za udział w roku szkolnym 2016/2017 w I Miejskim Projekcie Przedszkolnym, uzyskanie tytułu Mały Ratownik 2017, 2018
 32. Certyfikat Zielona Flaga 2017/2018
 33. Certyfikat Froebelowska Grupa Kotki, Biedronki, Motylki 2017, 2018,2019
 34. Certyfikat za aktywny i twórczy udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała 2018
 35. Certyfikat Piękna nasza Polska cała- 2019
 36. Certyfikat Freblowskie Przedszkole 2020
 37. Certyfikat Europe Cody Week 2019

Tytuły:

 1. Tytuł Zachodniopomorska Placówka Jakości- 2004
 2. Tytuł Lider Edukacji 2016
 3. Tytuł Perła Optymizmu 2009, 2016
 4. Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły 2012
 5. Przedszkole Przyjazne Dzieciom 2013
 6. Nagroda Jakości im Ireny Dzierzgowskiej 2014
 7. Super przedszkolaki 2015
 8. Szkoła Liderów Edukacji Globalnej 2017/ 2018
 9. Koszaliński Orzeł 2019 w kategorii Edukacja

Powrót do góry