Dyrektorem Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie jest mgr Kamilla Ber – nauczyciel dyplomowany

wychowawczynie w gr. I mgr Agnieszka Idzik - nauczyciel kontraktowy i mgr Aleksandra Bryks– nauczyciel kontraktowy

wychowawczynie w gr. II mgr Sylwia Borowik - nauczyciel kontraktowyi mgr Bożena Zaremba – nauczyciel dyplomowany

wychowawczynie w gr. III mgr Monika Śleziak– nauczyciel kontraktowy i mgr Bożena Zaremba – nauczyciel dyplomowany

wychowawczynie w gr. IV mgr Hanna Lica – nauczyciel mianowany i lic Magdalena Chechlińska - nauczyciel dyplomowany

nauczycielem wspomagającym w gr. IV jest mgr Beata Rodowicz – nauczyciel dyplomowany i zajęcia rewalidacyjne prowadzi mgr Beata Rodowicz

wychowawczynie w gr. V  mgr Zofia Łuczka - Gruchała - nauczyciel dyplomowany i mgr Monika Żukowska – nauczyciel kontraktowy
nauczycielem religii jest mgr Katarzyna Michalska – nauczyciel kontraktowy
nauczycielem zajęć logopedycznych jest mgr Katarzyna Cieślik – nauczyciel kontraktowy

Samodzielnym Referentem ds. żywienia jest Anetta Kabata

szefem kuchni jest Wioletta Pietraś

pomocami w  kuchni są:

  1. Agnieszka Glińska,
  2. Elżbieta Kucińska,
  3. Grażyna Sobańska

pomocami nauczyciela są:

  1. Anna Kopczewska
  2. Lila Łumianek
  3. Renata Boniewicz
  4. Rozalia Kozyra
  5. Mariola Maliszewska

woźnym jest Dariusz Łebiedź/obecnie zastępowany przez Zdzisława Wesołego